Naše laboratóriá

Unilabs Slovensko, s. r. o. je privátnou spoločnosťou, ktorá pod jednou strechou poskytuje všetky služby laboratórnej medicíny – klinickú biochémiu, hematológiu, transfuziológiu, imunológiu, alergológiu, klinickú mikrobiológiu, patologickú anatómiu a lekársku genetiku v rámci celého Slovenska. Kontinuálne rozširuje paletu vyšetrení, zavádza moderné metódy diagnostiky v súlade so svetovými trendmi. Využíva pritom poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a aplikuje výlučne technológie certifikované Európskou úniou.

Za 22 rokov pôsobenia na trhu si spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. vybudovala korektné vzťahy založené na dôvere a profesionalite s vyše 6 100 slovenskými lekármi, pôsobiacimi vo viac ako 5 800 ambulanciách a v 120 nemocniciach a iných lôžkových zariadeniach. Denne sa v laboratóriách spoločnosti zrealizuje viac ako 90-tisíc vyšetrení a laboratórne testy boli doteraz poskytnuté už dvom tretinám obyvateľov Slovenska.

Pracovisko lekárskej genetiky v Bratislave na Poliankach začiatkom roku 2019 začalo realizovať najmodernejšie testovanie prostredníctvom sekvenátorov novej generácie NextSeq550 a iSeq100, ktoré umožňujú realizovať veľké panelové analýzy, analýzu klinického exómu a genómu.

Diagnostické centrum patológie Unilabs Slovensko, s. r. o. v Košiciach je jedným z najmodernejších pracovísk patologickej anatómie na Slovensku. Vysoký stupeň automatizácie procesov, najmodernejšie prístrojové vybavenie renomovaných svetových výrobcov a tím expertov poskytujú laboratórnu diagnostiky v širokom regióne východného Slovenska. Okrem klasickej biopsie či cytológie realizuje aj  imunohistochemické vyšetrenia a LBC.

Laboratórium v Stropkove v súčasnosti disponuje automatickou linkou Aptio Automation od spoločnosti Siemens s kompletným pred- a postanalytickým spracovaním vzoriek. Celá linka je dlhá 40 metrov a je v nej zakomponovaných 29 modulov. Analytickú časť predstavujú dva systémy Atellica Solution, dva systémy Immulite, dva hemokoagulačné analyzátory CS 5100 a tri hematologické analyzátory Advia 2120i. Linka dokáže za hodinu spracovať 1100 až 1500 skúmaviek a jej plný analytický výkon predstavuje 8720 testov za hodinu.