Intolerancia na lepok (glutén)

(0)

Intolerancia na lepok (glutén)

Intolerancia na lepok (glutén)

od 50,70 €

Testovanie neznášanlivosti lepku poskytuje komplexné informácie na zistenie genetickej predispozície a sérologické testovanie celiakie. Zahŕňajú genetické testy na HLA-DQ2 a HLA-DQ8 a sérologické testy na protilátky proti tkanivovej transglutamináze (tTG)-IgA, (tTG)-IgG a deamidovanému gliadínovému peptidu (DGP)-IgA, (DGP)-IgG. Testovanie neznášanlivosti lepku je indikované u osôb s príznakmi celiakie alebo s rodinnou anamnézou celiakie.

Zobraziť menejZobraziť viac

Výhody vyšetrenia intolerancie na lepok (glutén):

  • Komplexná diagnostika: Genetické a sérologické testy na presnú identifikáciu celiakie.
  • Včasná detekcia: Pomáha odhaliť predispozíciu k celiakii aj bez príznakov.
  • Individuálna starostlivosť: Výsledky môžete konzultovať s imunológmi a alergológmi.
  • Monitorovanie symptómov: Identifikácia príčin tráviacich problémov, ako sú nadúvanie, bolesti brucha, hnačky.
  • Prevencia komplikácií: Včasné odhalenie môže zabrániť vážnym komplikáciám a zlepšiť kvalitu života - napríklad úpravou stravy.
Zobraziť menejZobraziť viac
od 50,70 €
Intolerancia na lepok (glutén)
Počet parametrov 1 - 7
Odber krv, genetický materiál
Čas do výsledkov do 7 - 15 pracovných dní
Náhľad
Parametre
Imunoglobulín A 
Krvný obraz s diferenciálom 

Krvný obraz s diferenciálom

Parametre krvného obrazu umožňujú odhaliť anémiu a tým aj zhoršené zásobovanie tkanív kyslíkom, vylúčiť infekciu, poruchu imunitného systému a podozrenie na poruchu zrážania krvi, prípadne riziko vzniku krvných zrazenín.

Zobraziť viac
Odber Krv
1,50 €
Protilátky proti deaminovanému gliadínu IgG 
Protilátky proti deaminovanému gliadínu IgA 
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze IgA 
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze IgG 
Test na celiakiu - genetický 

Intolerancia na lepok (sérologické vyšetrenie)

Intolerancia lepku (celiakia) je celoživotné, imunitne sprostredkované systémové ochorenie spôsobené obilnými bielkovinami (lepok, glutén) u geneti ...

Zobraziť viac
Odber
krv
Čas do výsledkov do 7 pracovných dní
50,70 €
Imunoglobulín A
Krvný obraz s diferenciálom
Protilátky proti deaminovanému gliadínu IgG
Protilátky proti deaminovanému gliadínu IgA
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze IgA
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze IgG
Test na celiakiu - genetický
50,70 €

Test na celiakiu - genetický

Ak pozorujete tráviace problémy po konzumácii jedla s obsahom lepku,  alebo vaši rodičia trpia vrodenou gluténovou enteropatiou (celiakia) je ...

Zobraziť viac
Odber
genetický materiál
Čas do výsledkov do 15 pracovných dní
80 €
Imunoglobulín A
Krvný obraz s diferenciálom
Protilátky proti deaminovanému gliadínu IgG
Protilátky proti deaminovanému gliadínu IgA
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze IgA
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze IgG
Test na celiakiu - genetický
80 €

Intolerancia na lepok 2v1 (genetické + sérologické vyšetrenie)

Intolerancia lepku (celiakia) je celoživotné, imunitne sprostredkované systémové ochorenie spôsobené obilnými bielkovinami (lepok, glutén) u geneti ...

Zobraziť viac
Odber
krv, genetický materiál
Čas do výsledkov do 15 pracovných dní
130,70 €
Imunoglobulín A
Krvný obraz s diferenciálom
Protilátky proti deaminovanému gliadínu IgG
Protilátky proti deaminovanému gliadínu IgA
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze IgA
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze IgG
Test na celiakiu - genetický
130,70 €